Beskrivelse

Høst/Vinter 2012/13

For å se innhold i mønsterheftet:

http://www.garnstudio.com/lang/no/drops_oppskrift_oversikt.php?drops=140