Krabberødveien Landhandleri AS
www.garnhandleriet.no
Krabberødveien 15
1615 Fredrikstad
Mobilnr: 40223234
Email: krabberodveien@gmail.com
Org.nr: 913664272

Generelt
Følgende vilkår gjelder kjøp av varer og tjenester, levert av garnhandleriet.no
Vilkårene gjelder alt salg fra garnhandleriet.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger, feil på priser og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Garnhandleriet.no er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos Posten. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Vi tar forbehold om mulige trykk, og skrivefeil på vår nettside . Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra garnhandleriet.no side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom på dette innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Vi forbeholder oss også retten til leveringsnekt av din ordre/bestilling grunnet teknisk feil, prisendringer, lagersituasjon eller andre årsaker.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos garnhandleriet.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser garnhandleriet.no eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra garnhandleriet.no sin side. For å handle på garnhandleriet.no må man være over 18 år.

Frakt
Hvis kunden ikke kjøper frimerker og returnerer pakken til oss så vil vi få faktura fra Posten og et straffegebyr. Ved disse tilfellene så vil vi debitere kunden for disse kostnadene.

Reklamasjon
Før feil meldes til garnhandleriet.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan vise til at produktet ikke fungerer slik garnhandleriet.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til garnhandleriet.no snarest slik at garnhandleriet.no kan iverksette nødvendige tiltak for å rette opp feilen. Kunden vil da få nytt produkt så langt lagerbeholdningen rekker. Om produktet er utsolgt vil kjøpe,- og fraktsummen bli refundert. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir garnhandleriet.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med garnhandleriet.no, betaler ikke garnhandleriet.no disse utgiftene.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 400,- for å dekke våre kostnader i forbindelse med pakking, frakt og administrasjon.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Garnhandleriet.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra garnhandleriet.no sin side. Dette gjelder likevel ikke hvis garnhandleriet.no kan vise til at mangelen skyldes forhold utenfor garnhandleriet.no kontroll, og som garnhandleriet.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller hindre følgene av. Garnhandleriet.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra garnhandleriet.no’s side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Garnhandleriet.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Endring i vilkårene
Garnhandleriet.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, som følge av endringer i lovgivningen.

Leveringstid
Normalt blir ordrene sendt ut samme dag. NB! Med sendt fra vårt lager menes den pakketiden vi bruker før vi sender ordren fra vårt lager. Frakttiden til posten kommer utenom. Normal leveringstid på post er 1-3 dager Vi kan dessverre ikke garantere for posttiden til Posten Norge, da dette avhenger av hvor i landet pakken skal.

Kjøp av Gavekort
Gavekort kjøpt hos oss har en varighet på 1 år dersom ikke annet opplyses. Vær obs på at gavekort ikke kan betales med et annet gavekort ,eller kjøpes med rabattkode. Denne type ordre vil bli kansellert, og en eventuell innbetaling vil bli tilbakebetalt.

Reklamasjon og angrerett
Feil med leveransen
Skulle du mot formodning motta en forsendelse med feil, så ta kontakt med vårt kundesenter så hjelper vi deg med å få korrekte varer. Det skjer veldig sjeldent, men siden det er en menneskelig prosess så kan det oppstå.

Vi ber deg gi beskjed om evt. feil og mangler så snart som mulig etter at du mottar pakken din, og senest innen vår frist for retur og bytte som er 30 dager etter mottatt vare.

Skade på leveransen
Er du uheldig så kan det oppstå skader på pakken din på vei til deg. Hvis dette skulle skje, kontakt oss så skal vi hjelpe deg med å få tilsendt nye varer.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 1 år.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerettskjema kan lastes ned fra https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/nye-livsoppholdssatser/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564/

Filter